• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Методична робота
НВК працює над науково-методичною проблемою:

«Формування конкурентноспроможної особистості та розвиток творчих і фізичних здібностей школярів через співпрацю вчителя, батьків та дитини».

Робота НВК над науково-методичною проблемою

— Методична робота – це цілісна система, заснована на досягненнях науки, передовому досвіді, на конкретному аналізі освітнього процесу, яка спрямована на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного вчителя і вихователя, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, НВК в цілому, на удосконалення освітнього процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку кожного учня.

Пріоритетні цілі та завдання :

 • - вивчення нормативно-правових документів про школу;
 • - опанування методичними й теоретичними основами відповідної галузі науки, сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки, методикою викладання предмета;
 • - використання спадщини В.О.Сухомлинського у майстерності вчителя та підвищення рівня його кваліфікації з питань формування особистості учня та підготовки його до життя;
 • - впровадження вчителями у практику роботи перспективного педагогічного досвіду;
 • - впровадження активних форм і методів навчання учнів та вчителів, реалізація особистісно-орієнтованого підходу;
 • - особистісно-діяльнісний розвиток школярів на засадах творчого індивідуального проектування;
 • - підготовка молоді до самостійної, активної, творчої життєдіяльності в нових соціальних і культурних умовах, вміння планувати стратегію власного життя, визначати своє життєве кредо;
 • - формування здорового способу життя;
 • - систематизація роботи по попередженню правопорушень та травматизму серед учнів;
 • - піднесення статусу обдарованого учня та сприяння наступності в системі роботи з обдарованими учнями;
 • - забезпечення дієвого зв'язку з батьками в становленні особистості.

Основні завдання і зміст методичної роботи

 1. систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення уроку, спецкурсів, позакласних заходів;
 2. вивчення та використання на практиці спадщини В.О. Сухомлинського, сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи й творчості; новаторських пошуків педагогів;
 3. вивчення й аналіз стану викладання предмету, якості навчальних досягнень учнів, виявлення труднощів у засвоєнні програмного матеріалу;
 4. вивчення створення умов для всебічного розвитку творчих здібностей педагогів, підвищення їх кваліфікації та педагогічної майстерності;
 5. поліпшення методичної підготовки педагогічних кадрів, перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти навчання;
 6. підготовка та проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів.

Кiлькiсть переглядiв: 1067

Коментарi