/Files/photogallery/изображение_viber_2021-08-30_16-37-54-369.jpg

Науково-методична проблема:«Формування ключових компетенцій учнів на основі використання методів продуктивного навчання та виховання в умовах вільного розвитку особистості»

Склад методичного об'єднання
Лісовська Оксана ВасилівнаВчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури Керівник методичного об'єднання
Перерва Юрій ІвановичВчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури
Зарапіна Любов ВасилівнаВчитель української мови і літератури
Муженко Олена ІванівнаВчитель англійської мови та української мови і літератури
Куц Ганна ІванівнаВчитель історії та географії

Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання суспільно - гуманітарного циклу 2019 - 2020 навчальний рік


У 2019 - 2020 навчальному році методична робота була спрямована на підвищення якості та результативності сучасного уроку в процесі вивчення предметів суспільно – гуманітарного циклу шляхом впровадження інноваційних технологій.

Підвищення фахового рівня вчителів проводилося шляхом вивчення і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, метою обміну досвідом; впровадження у навчально-виховний процес сучасних досягнень науки, педагогічної теорії.

Протягом навчального року проведено 5 засідань МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу, на яких вивчено нормативно-правові та інструктивно-методичні документи щодо організації навчально-виховного процесу, проаналізовано роботу ШМО та визначено його основні завдання, намічено заходи із формування системних знань та умінь учнів.

На засіданнях методичного об’єднання формували уміння самоаналізу уроку, обговорювали відкриті уроки та надавали колегам відповідні рекомендації, опрацювали рекомендації щодо формування комунікативної компетентності учнів на уроках суспільно-гуманітарного циклу, затвердили модель випускника школи.

Багато уваги присвятили підготовці учнів до ДПА та ЗНО, проведенню повторення навчального матеріалу.

У період між засіданнями члени МО брали участь у роботі педагогічної та методичної ради школи, в районних методичних заходах. Учні Олени Муженко взяли участь у Міжнародній грі «Sanflawer» та були нагородженні цінними подарунками. Велику увагу приділяють розвитку творчих здібностей учнів вчителі Л.Зарапіна та Ю.Перерва, бо вважають, що у кожній дитині природою закладений певний творчий потенціал. А свідченням цього є досягнення їхніх вихованців:

Сорокун Дмитро 10 клас– ІІІ місце в олімпіаді з української мови та літератури.

Голубець Анастасія 10 клас – ІІІ місце з англійської мови.

Вчителі Л. Зарапіна та О.Лісовська провели виховні загальношкільні заходи до Дня української писемності), до роковин Тараса Шевченка конкурс «Ми тебе чуємо крізь століття», «Мовний марафон» для учнів 5 – 11 класів до Дня рідної мови.

Взяли участь в українознавчій грі «Соняшник».

Проводили відкриті уроки згідно з графіком.

Уся робота методичного об'єднання вчителів підпорядкована головній меті - допомогти вчителеві найбільш ефективно використати свої знання у впровадженні в життя державної мовної політики.

Свою роботу вчителі спрямовують на виявлення навчальних можливостей учнів, формування у них творчо-наукових здібностей. Уся система педагогічної діяльності підпорядкована основній меті - розвитку особистості та її вихованню. Велику увагу вчителі приділяють вивченню мови та літератури як об'єкту пізнання. Результати навчальних досягнень за 2020 - 2021н. р. свідчать, що більшість учнів засвоїли курс російської, англійської, української мов та літератури, зарубіжної літератури, всесвітньої історії, історії України та правознавства на достатньому і високому рівнях.

Педагоги багато працюють над тим, щоб предметом вивчення була не тільки нормативна складова мови (набір її правил), але й взаємозв'язки мови з духовним життям народу, щоб на уроках учні пізнавали історію, культуру, традиції, менталітет свого народу.

Велику увагу приділяють словесники розвитку творчих здібностей учнів, бо вважають, що у кожній дитині природою закладений певний творчий потенціал.

Учителями - словесниками та істориками активно проводилася позакласна робота, предметні тижні.

Вчителі завжди у пошуках шляхів, форм і методів, які б давали можливість розвивати в учнів здатність мислити, бути творчими людьми.

У цьому навчальному році на уроках української мови та літератури, англійської мови, зарубіжної літератури, російської мови вчителями активно впроваджувався метод проектів та інші інтерактивні методи, створювалися належні умови для творчого самовираження і саморозвитку учнів - національно свідомих громадян України, виховання компетентної особистості.

Учні активні учасники мовних конкурсів та олімпіад.

Учителі завжди у пошуках шляхів, форм і методів, які б давали можливість розвивати в учнів здатність мислити, бути творчими людьми.

Сьогодення наголошує на необхідності творчого підходу до своєї справи. Педагог, як ніхто інший, не повинен бути формалістом, адже кожного дня він торкається дитячих душ, збагачує їх добром, вірою, надією, любов'ю. Поділяємо думку В. Сухомлинського : «Учитель має право вчити інших, допоки вчиться сам». Не зупинятися в пошуках, творити себе, бути щасливим і дарувати щастя іншим – тільки так можна відчути задоволення від своєї праці й побачити вогники вдячності в очах учнів.

Протягом навчального року проведені відкриті уроки:

- у 6 класі з англійської мови на тему «Правильне харчування» (вчитель Мокрицька М.О.);

- у 6 класі із зарубіжної літератури на тему «Байка як літературний жанр, її характерні ознаки, повчальний зміст» (вчитель Перерва Ю.І.);

- з української мови у 7 класі на тему « Способи дієслів

(вчитель Переверзєва О,В,):

- у 2 класі з англійської мови на тему «Моя домівка. Опис кімнати»» (вчитель Коломієць З.Л.)

та позакласні заходи:

- для 5 – 7 класів з англійської мови «Хелоувін» (Мокрицька М.О.);

- для 5 – 9 класів із зарубіжної літератури літературний ринг «Читацькі розваги» (Перерва Ю.І.);

- для 2 класу з англійської мови «Зимові свята» ( Коломієць З.Л.);

- для 7 -8 класів історичний брейн - ринг (Катеринич Г.В.).

Всі відкриті заняття проведені з використанням ІКТ.

Мета і завдання МО вчителів суспільно - гуманітарного циклу на 2020 – 2021 н. р.

1.Спрямувати роботу на виконання основних стратегічних завдань оновлення освіти:
– Конституції України,
– Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;
2.Розкривати духовне багатство української і світової літературної скарбниці, прилучати учнів до естетичного сприйняття художніх творів і літературної мови як засобу втілення художнього образу й ідеалу творчості письменників.
3.Удосконалювати мовленнєву діяльність учнів на комунікативній основі.
4.Дотримуватися єдиного мовного та орфографічного режимів.
5.Плекати любов і повагу до українського слова.
6.Працювати над удосконаленням культури мовлення.
7.Допомагати вчителям в забезпеченні високого рівня викладання предметів гуманітарного циклу рідною (державною) мовою.
8.Працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителя.
9.Удосконалювати зміст і структуру уроків, форм та методів навчання відповідно до освітніх стандартів.
10.Вивчати та використовувати на практиці інноваційні методи навчання.
11.Розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів.
12.Залучати учнів до участі в олімпіадах з української мови та літератури, конкурсі ім. П. Яцика, Т. Шевченка, пошуково-дослідницькій роботі МАН, різноманітних конкурсах.
13. Аналізувати уроки, виховні заходи, результати шкільних олімпіад, конкурсів та участь в олімпіадах.
14.Готувати учнів до ДПА, до проходження ЗНО з української мови та літератури.
15.Продовжити роботу зі створення навчально-методичного комплексу з української мови та літератури.
16.Сприяти творчому розвитку учнів, становлення їх особистості.
17.Формувати активну громадську позицію вчителів та учнівської молоді.
18.Вивчати й аналізувати навчальні програми, підручники, посібники, інструкції та рекомендації МОНУ, методичного кабінету.
19.Діагностувати педагогів з питань навчання і виховання з метою визначення напрямків діяльності.
20.Обговорювати актуальні питання навчання і виховання.
21.Аналізувати якість знань, умінь та навичок, виявлення та пошук шляхів подолання труднощів під час вивчення окремих тем (розділів) навчальних програм.
22.Координувати планування.
23.Виробляти методичні рекомендації з проблем навчання і виховання (результат роботи над науково-методичною проблемою).
24.Ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, фаховими періодичними виданнями.
25.Вивчати й узагальнювати досвід вчителів.
26.Ознайомлюватися з позитивним педагогічним досвідом, впроваджувати його в практику роботи.

Засідання №1

Тема: Організаційно-методичне забезпечення викладання предметів суспільно–гуманітарного циклу у 2020-2021 навчальному році

Форма проведення: звіт, інформація

Дата проведення: 27 серпня 2020 р.

Місце проведення: Івано–Благодатненський НВК

Основні питання до розглядуВідповідальний за підготовку питання
1Про підсумки роботи МО вчителів суспільно – гуманітарного циклу. О.Лісовська
2Про обговорення результатів дистанційного навчання в умовах карантину.Вчителі МО
3Про коригування та затвердження плану роботи МO
на 2020-2021 н.р.
Ю.Перерва
4Про особливості вивчення предметів у 2020-
2021 н.р. та оцінювання навчальних досягнень учнів; про навчально-методичне забезпечення (навчальний план, програми, підручники).
Ю.Перерва
5Про затвердження календарно-тематичних планів вчителів, що викладають предмети суспільно-гуманітарного циклу.Ю.Перерва
6

Про підготовку матеріалів до проведення 1-го уроку
у 2020-2021 н.р.

Вчителі МО

Робота між засіданнями:

- опрацювання інструктивно–методичних матеріалів МОН України щодо викладання предметів у 2020 -2021 н.р;

- методичні оперативні наради про підготовку учнів до участі у перших та других етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад предметів суспільно-гуманітарного циклу;

- ознайомлення з новинками психолого-педагогічної літератури, нормативними документами та рекомендаціями;

- обговорення індивідуальних проблемних тем вчителів;

- вивчення і аналіз підручників за новою програмою (стандартом);

- підготовка до наступного засідання МО.

Протокол №1

засідання ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

від 27 серпня 2020 року

Присутні: всі члени МО.

Тема: Організаційно-методичне забезпечення викладання предметів суспільно–гуманітарного циклу у 2020-2021 навчальному році

Порядок денний

1. Про підсумки роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу. (Лісовська О.В., голова ШМО).

2. Про обговорення результатів дистанційного навчання (березень – травень 2020 року) в умовах карантину ( Вчителі ШМО).

3. Про коригування та затвердження плану роботи МО на 2020-2021 н.р.(Перерва Ю.І.).

4. Про особливості вивчення предметів у 2020-2021 н.р. та оцінювання навчальних досягнень учнів; про навчально-методичне забезпечення (навчальний план, програми, підручники) (Лісовська О.В., Перерва Ю.І.).

5. Про погодження календарно-тематичних планів вчителів, що викладають предмети суспільно-гуманітарного циклу. (Перерва Ю.І., Лісовська О.В.).

6. Про підготовку матеріалів до проведення 1-го уроку у 2020-2021 н.р. (Лісовська О.В., голова ШМО).

Слухали:

1. Аналіз навчально – виховної роботи за 2019 – 2020 н.р.

Ухвалили:

1.1 Роботу ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу за 2019-2020 н. р. вважати «позитивною».

Слухали:

2. Результати дистанційного навчання в умовах карантину.

Ухвалили:

1.1.Провести діагностичне опитування в усній чи письмовій формі (на розсуд вчителя).

Слухали:

3.Завдання МО на 2020 – 2021 н.р.

Ухвалили:

3.1 Здійснювати творчий підхід до навчання і виховання учнів,

впроваджуючи інноваційні технології в освітній процес,

використовуючи активні форми роботи на уроках.

3.2 Досконало вивчити нову навчальну програму та здійснювати освітній

процес відповідно норм цього документу.

3.3 Підвищувати самоосвітню діяльність вчителів

3.4 Спрямувати діяльність МО на підготовку та участь учнів 9 класу у ДПА

та 11 класу у ЗНО.

Слухали:

4.Перерва Ю.І. зазначив, що вчителі повинні чітко дотримуватись змісту нормативно – правових програм та методичних рекомендацій щодо поточного навчального року. Лісовська О.В. наголосила, якими програмами потрібно користуватись у новому навчальному році.

У 5-9 класах за навчальною програмою: Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів України. Українська мова. Українська література. 5-9 класи.-К.: Видавничий дім «Освіта»,2017 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804).

8 клас (поглиблене вивчення української мови та літератури) - програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови (8-9 класи). Програму підготували Станіслав Олександрович Караман, Олександр Миколайович Авраменко, Ольга Володимирівна Караман, Марія Яківна Плющ, Катерина Валеріївна Таранік-Ткачук, Валентина Сергіївна Кобиш .За редакцією Станіслава Олександровича Карамана відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової і повної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392 ).Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури( 8 – 9 класи). Програму підготували: Р. В. Мовчан, провідний науковий співробітник Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, професор (керівник групи); М. П. Бондар, завідувач відділом класичної літератури Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, кандидат філологічних наук; К. В. Таранік-Ткачук, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидат педагогічних наук; О. М. Івасюк, доцент кафедри української літератури Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, кандидат філологічних наук; Цимбалюк Василь Іванович, учитель Сквирського ліцею-ЗОШ І-ІІ ступенів Київської області, кандидат філологічних наук; Н. В. Михайлова, учитель-методист ліцею «Наукова зміна» м. Києва; Н.І. Половньова, учитель СЗШ № 40 м. Дніпропетровська. Програма з української літератури для 5−9 класів загальноосвітніх навчальних закладів відповідає Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. (№ 1392).

У 10-11 класах - за новими навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407.

Англійська мова. Для учнів 1-3 класів за новим Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №87, та Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О.Я.Савченко;

для учнів 4 класів за Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта), затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 405;

для учнів 5-9 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), розробленою на виконання Закону України «Про освіту» і затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 408;

для учнів 10-11 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), розробленою на виконання Закону України «Про освіту» і затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 407.

Історія. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Історія України. 5–9 та 10-11 класи» (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 № 236).

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас» (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 № 236).

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Всесвітня історія 7–9 класи» (наказ МОН від 07.06.2017 № 804).

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти «Всесвітня історія. 10–11 класи» (рівень стандарту, профільний рівень) (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.11.2017 № 1407).

Географія.Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. Географія.

Для 6-9 класів географія за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804,

Учні 10-11 класів вивчатимуть географію за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 23.10.2017 № 1407.

Основи правознавства.Навчальна програма: «Основи правознавства. 9 клас» (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).

Громадянська освіта. Навчальна програма «Громадянська освіта (інтегрований курс). 10 клас» для закладів загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки від 23.10.2017 № 1407).

Зарубіжна література. 5–9 класи. Оновлена навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів України. – К. : Вид. дім «Освіта», 2017 (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804).

Навчальна програма із зарубіжної літератури (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Ухвалили:

1.1.Працювати за вище вказаними програмами.

Слухали:

5.Перерву Ю. та Лісовську О. щодо погодження календарно – тематичних планів вчителів суспільно – гуманітарного циклу (Укр.мова, укр.літ – О.Лісовська, Л.Зарапіна, зар.літ. – Ю.Перерва , англ.мова – О. Муженко, історія, правознавство, громадянська освіта – Г. Куц).

Ухвалили:

5.1.Погодити календарно-тематичне планування навчального матеріалу з вище зазначених предметів із внесеними уточненнями і змінами.

Слухали:

6.Лісовську О., яка повідомила про підготовку матеріалів до проведення вчителями 1-го уроку.

Ухвалили:

6.1.Вчителям – членам МО опрацювати матеріали та провести 1-й урок.

Голова ШМО О. Лісовська

Секретар Л. Зарапіна

Засідання №2

Тема: Методичний вплив на здобувача освіти.

Форма проведення: круглий стіл

Дата проведення: 23 жовтня 2020 р.

Місце проведення: Івано–Благодатненський НВК

№ п/пОсновні питання до розглядуВідповідальний за підготовку питання
1Робота з питання формування громадянської компетентності на уроках історіїКуц Ганна Іванівна
2Впровадження змістових ліній в процесі вивчення англійської мовиМуженко Олена Іванівна
3Підготовка та проведення тижня до Міжнародного дня рідної мовиЗарапіна Любов Василівна

Робота між засіданнями:

- ознайомлення з новинками педагогічної літератури;

- обговорення індивідуальних проблемних тем вчителів.

Протокол №2

засідання ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

від 23 жовтня 2020 року

Присутні: всі члени МО.

Тема: Методичний вплив на здобувача освіти.

Порядок денний

1.Про формування громадянської компетентності на уроках історії. (Куц Г.І.).

2.Про обговорення змістових ліній в процесі вивчення англійської мови.( Муженко О.І.).

3.Про підготовку та затвердження плану проведення тижня до Міжнародного дня рідної мови.(Зарапіна Л.В.).

Слухали:

1. Куц Г.І. щодо формування громадянської компетентності на різних ступенях школи.

Ухвалили:

1.1 Роботу вчителя вважати «позитивною».

Слухали:

2. Муженко О.І. про результати впровадження змістових ліній в процесі вивчення англійської мови.

Ухвалили:

2.1.Провести діагностичне опитування в усній формі.

Слухали:

3. Зарапіну Л.В. про підготовку та проведення тижня української писемності та мови.

Ухвалили:

3.1 Провести тиждень української писемності та мови разом з Лісовською О.В.

3.2 Залучити класних керівників до спільного виконання.

Засідання №3

Тема: Панорама педагогічних ідей.

Форма проведення: онлайн - конференція

Дата проведення: 05 січня 2021 р.

Місце проведення: сервіс Zoom

№ п/пОсновні питання до розглядуВідповідальний за підготовку питання
1Про підсумки виконання навчальних планів та програм за I семестр 2020/2021 н.р. Всі вчителі
2Про результати підсумкових контрольних робіт з української мови та літератури, історії, зарубіжної літератури, англійської мови за I семестр 2020/2021 н. р. Рекомендації вчителям щодо вдосконалення рівня орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів.Всі вчителі
3Про підготовку школярів щодо участі у XII Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник».О.Лісовська, Л.Зарапіна
4Про підготовку здобувачів освіти до Всеукраїнського відкритого марафону з української мови імені Петра Яцика.О.Лісовська
5Майстер – клас «Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення».Г.Куц

Робота між засіданнями:

- підготовка звітів учителів, які атестуються; - самоосвітня діяльність вчителів.

Протокол №3

засідання ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклувід 05 січня 2021 року

Присутні: всі члени МО.

Тема: Панорама педагогічних ідей.

Порядок денний

1. Про підсумки виконання навчальних планів та програм за I семестр 2020/2021 н.р.

2. Про результати підсумкових контрольних робіт з української мови та літератури, історії, зарубіжної літератури, англійської мови за I семестр 2020/2021 н. р.

3. Про підготовку школярів щодо участі у XII Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник».

4. Про підготовку здобувачів освіти до Всеукраїнського відкритого марафону з української мови імені Петра Яцика.

5. Про майстер – клас «Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення».

Слухали:

1. Вчителів гуманітарного циклу щодо виконання ними планів та програм за I семестр 2020/2021 н.р. .

Ухвалили:

1.1 Роботу вчителів вважати «позитивною».

Слухали:

2. Вчителів ШМО стосовно результатів контрольних робіт з української мови та літератури, історії, зарубіжної літератури, англійської мови за I семестр 2020/2021 н. р.

Ухвалили:

2.1. Вдосконалити рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів.

Слухали:

3. О.Лісовську та Л.Зарапіну про підготовку школярів щодо участі у XII Всеукраїнській українознавчій грі«Соняшник».

Ухвалили: 3.1.Підготувати здобувачів до конкурсу, надати їм необхідний матеріал для цього.

Слухали:

4.О.Лісовську про підготовку здобувачів освіти до Всеукраїнського відкритого марафону з української мови імені Петра Яцика.

Ухвалили :

4.1. О.Лісовську зареєструвати школярів на Всеукраїнський марафон.

4.2. На платформі Human слідкувати за виставленими завданнями (о 10 годині 23 лютого, 02 березня, 09 березня та 16 березня).

Слухали:

5. Г.Куц продемонструвала майстер – клас «Сучасний урок: вимоги, проблеми,шляхи удосконалення».

Ухвалили:

5.1. Виступ вчителя сформував у присутніх мотивацію до самовдосконалення та саморозвитку.

Засідання №4

Тема: Предметні компетентності - запорука успіху.

Форма проведення: звіт, інформація

Дата проведення: 18 березня 2021 рік

Місце проведення: Івано - Благодатненський ЗЗСО I - III ступенів

№ п/пОсновні питання до розглядуВідповідальний за підготовку питання
1Про виступ "Предметні компетентності"Голова МО, члени МО
2Про розвиток педагогічної творчості й педагогічної майстерності Ю. Перерва
3Про звіт вчителя, який атестується О. Муженко
4Про підготовку до ЗНОЛ. Зарапіна

Робота між засіданнями:

- індивідуальна робота з вчителями;

- підготовка до наступного засідання МО.

Протокол №4

засідання ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

від 18 березня 2021 року

Присутні: всі члени МО.

Тема: Предметні компетентності - запорука успіху.

Порядок денний

1. Про виступ "Предметні компетентності".

2. Про розвиток педагогічної творчості й педагогічної майстерності.

3. Про звіт вчителя, який атестується.

4. Про підготовку до ЗНО.

Слухали:

1. Голову МО про предметні компетентності.

Ухвалили:

1.1. Для успішного формування предметних компетентностей необхідне володіння інформаційно - комунікаційними технологіями.

Слухали:

2. Ю. Перерву про розвиток педагогічної творчості й педагогічної майстерності.

Ухвалили:

2.2. Педагогічна творчість виявляється в науковій діяльності педагога, у творчій педагогічній роботі (оригінальне вирішення педагогічних завдань, розробка нових педагогічних методів, прийомів, імпровізація в педагогічному процесі).

Слухали:

3. О. Муженко зі звітом щодо атестування її як вчителя англійської мови.

Ухвалили:

3.3. Олена Іванівна постійно працює над підвищенням свого фахового рівня, педагогічної майстерності; вивчає сучасні інноваційні педагогічні технології та успішно використовує їх у своїй роботі.

Слухали:

4. Л. Зарапіну щодо підготовки здобувачів освіти 11 класу до ЗНО: одинадцятикласники опрацювали програми ЗНО з української мови та літератури, проаналізували тестові завдання попередніх років, виконали тестові завдання з урахуванням вимог ЗНО.

Ухвалили:

4.4. Продовжити готуватися до ЗНО з використанням інформаційно - комунікаційними технологіями.

Голова ШМО О. Лісовська

Секретар Л. Зарапіна

Засідання №5

Тема: Аналіз результативності роботи МО вчителів гуманітарно - суспільного циклу.

Форма проведення: круглий стіл

Дата проведення: 18 червня 2021 рік

Місце проведення: Івано - Благодатненський ЗЗСО I - III ступенів

№ п/пОсновні питання до розглядуВідповідальний за підготовку питання
1Про звіт роботи педагогічних працівників Ю. Перерва
2Про виконання навчальних планів та програм за 2020 - 2021 навчальний рікЮ. Перерва, О. Лісовська
3Про підсумки роботи МО та визначення напрямів на наступний навчальний рікГолова МО

Робота між засіданнями:

– апробація нових методик, технологій навчання і виховання;

- попереднє планування роботи МО на наступний навчальний рік.

Протокол № 5

засідання ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

від 18 червня 2021 року

Присутні: всі члени МО.

Тема: Аналіз результативності роботи МО вчителів гуманітарно - суспільного циклу.

Порядок денний

1. Про звіт роботи педагогічних працівників.

2. Про виконання навчальних планів та програм за 2020 - 2021 навчальний рік.

3. Про підсумки роботи МО та визначення напрямів на наступний навчальний рік.

Слухали:

1. Ю. Перерву про сумлінну роботу педагогічних працівників.

Ухвалили:

1.1. Постійно вдосконалювати педагогічну майстерність.

Слухали:

2. Ю. Перерву та О. Лісовську щодо виконання навчальних планів та програм за 2020 - 2021 навчальний рік.

Ухвалили:

2.2. Підготувати та систематизувати методичні, дидактичніі, роздаткові матеріали.

Слухали:

3. О. Лісовську про підсумки роботи МО та визначення напрямів на наступний навчальний рік.

Ухвалили:

3.3. Членам МО поповнювати свої професійні блоги.

Голова ШМО О. Лісовська

Секретар Л. Зарапіна

План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2021/2022 н.р.

I. Аналіз роботи шкільного методичного об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу 2020 -2021 навчального року.

Робота методичного об’єднання проводилась згідно з планом роботи.

Протягом навчального року наше шкільне методичне об’єднання працювало над реалізацією проблеми: «Формування ключових компетенцій здобувачів освіти на основі використання методів продуктивного навчання та виховання в умовах вільного розвитку особистості».

Шкільне методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін налічує 5 педагогів, з них:

вчителів вищої категорії – 2;

мають звання «Старший вчитель» - 1;

вчителів першої категорії –3.

Протягом навчального року проведено 5 засідань МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу, на яких вивчено нормативно-правові та інструктивно-методичні документи щодо організації навчально-виховного процесу, проаналізовано роботу ШМО та визначено його основні завдання, намічено заходи із формування системних знань та умінь здобувачів освіти.

Багато уваги присвятили підготовці учнів до ЗНО, проведенню повторення навчального матеріалу.

Маємо такі досягнення наших вихованців:

Голубець Анастасія, учениця 11 класу, стала півфіналісткою Всеукраїнського конкурсу читців творів Вільяма Шекспіра англійською мовою. Конкурс пройшов онлайн на факультеті іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, який провела громадська організація "Спілка англійської мови в Україні";

Геворгян Анаїт, учениця 6 класу - I місце

Бебко Олександра, учениця 7 класу - I місце

Цимбал Єлизавета, учениця 9 класу - II місце у II етапі XI Міжнародного мовно - літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Геворгян Анаїт, Рибачок Назарій, Пономаренко Денис отримали відзнаки за успішне проходження усіх IV етапів у Марафоні з української мови імені Петра Яцика, що проходив на платформі “HUMAN”.

Здобувачі освіти 3, 5 та 6 класів брали участь в українознавчій грі “Соняшник”, отримали медалі переможців, дипломи та сертифікати учасників.

9 листопада 2020 року здобувачі освіти та педагоги Івано - Благодатненського ЗЗСО приєдналися до написання ювілейного радіодиктанту національної єдності. Також учні переглянули відеоролик “Історія створення писемності” та на EdEra прямий ефір “Українська. Історія зірок”.

До Міжнародного дня рідної мови проведено мовознавчий турнір “Мова наша, калинова!”.

Вчителі української мови провели заходи, присвячені 150 - ти річчю від дня народження Лесі Українки.

Традиційно на початку березня здобувачі освіти декламували поезії Тараса Шевченка, в тому й числі англійською мовою.

Вчитель історії протягом навчального року проводила різноманітні заходи:

- інформаційні хвилини “Крути - бій за майбутнє” та “Наш біль - Афганістан”;

- уроки пам’яті, виховні години, присвячені вшануванню подвигу учасників Революції гідності та Героїв Небесної сотні.

Здобувачі освіти взяли участь у Всеукраїнському конкурсі “Лелека”, отримали срібні та бронзові місця.

Результати навчальних досягнень за 2020 - 2021 навчальний рік свідчать, що більшість учнів засвоїли курс англійської мови, української мови та літератури, зарубіжної літератури, всесвітньої історії, історії України та правознавства на достатньому та високому рівнях.

II. Заходи з удосконалення професійної майстерності вчителів.

1. Ознайомитися з інструктивно - методичними рекомендаціями щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу з української мови та літератури, англійської мови, зарубіжної літератури, історії, громадянської освіти, правознавства у 2021 - 2022 навчальному році.

2. Пройти курсову перепідготовку вчителям у 2021 - 2022 навчальному році відповідно до графіка.

3. Вести постійну роботу над вдосконаленням власної методичної теми протягом року.

4. Упровадження елементів інноваційних технологій з метою підвищення якості освіти та професфйного зростання вчителя.

5. Організація взаємовідвідування уроків та виховних заходів вчителів методичного об’єднання сусільно - гуманітарного циклу з метою вивчення досягнень у роботі над єдиною педагогічною темою закладу освіти.

6. Залучення вчителів до участі у фахових конкурсах, виставках, до роботи у інформаційній мережі Інтернет, до проходження онлайн-курсів та вебінарів на освітніх платформах.

7. Залучати здобувачів освіти до участі в олімпіадах, конкурсах, пошуково - дослідницькій роботі.

8. Готувати учнів до ДПА, до проходження ЗНО.

9. Організація та підготовка предметних тижнів.

10. Проведення відкритих уроків.

11. У новому 2021/2022 навчальному році потрібно всю роботу вчителів спрямувати на комплексний підхід у навчанні грамотності, приділяти належну увагу виробленню міцних орфоепічних та пунктуаційних навичок.

12. Вчителям проводити аналіз даних, щоб помітити, із чим в учнів виникають труднощі, і допомогти їм втілити свій потенціал.

Засідання №1

Тема: Організаційно-методичне забезпечення викладання предметів суспільно–гуманітарного циклу у 2021-2022 навчальному році

Форма проведення: звіт, інформація

Дата проведення: 30 серпня 2021 р.

Місце проведення: Івано–Благодатненський НВК

Основні питання до розглядуВідповідальний за підготовку питання
1.Про підсумки роботи МО вчителів суспільно – гуманітарного циклу. О. ЛІСОВСЬКА
2.Про ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів суспільно – гуманітарного циклу та організації освітнього процесу у 2021 – 2022 навчальному році. О. ЛІСОВСЬКА
3.Про коригування та затвердження плану роботи МO на 2021-2022 н.р.Ю. ПЕРЕРВА
О.ЛІСОВСЬКА
4.Про ознайомлення з Інструкцією ведення класних журналів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальнихзакладів.Ю. ПЕРЕРВА
5.Про особливості вивчення предметів у 2021-2022 н.р. та оцінювання навчальних досягнень учнів; про навчально-методичне забезпечення (навчальний план, програми, підручники). Ю. ПЕРЕРВА
6.Про затвердження календарно-тематичних планів вчителів, що викладають предмети суспільно-гуманітарного циклуЮ. ПЕРЕРВА
О. ЛІСОВСЬКА
7.Про підготовку до проведення 1 - го уроку у 2021 - 2022 н.р.Вчителі МО

Робота між засіданнями:

- опрацювання інструктивно–методичних матеріалів МОН України щодо викладання предметів у 2021 -2022 н.р;

- Проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та підготовка учнів до проведення районних олімпіад з предметів гуманітарного циклу.

- ознайомлення з новинками психолого-педагогічної літератури, нормативними документами та рекомендаціями;

- обговорення індивідуальних проблемних тем вчителів;

- вивчення і аналіз підручників за новою програмою (стандартом);

- підготовка до наступного засідання МО.

Протокол №1

засідання ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

від 30 серпня 2021 року

Присутні: всі члени МО.

Тема: Організаційно-методичне забезпечення викладання предметів суспільно–гуманітарного циклу у 2021-2022 навчальному році

Порядок денний

1. Про підсумки роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу. (О.ЛІСОВСЬКА, голова ШМО).

2. Про ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів суспільно – гуманітарного циклу та організації освітнього процесу у 2021 – 2022 навчальному році.(О.ЛІСОВСЬКА).

3. Про коригування та затвердження плану роботи МO на 2021-2022 н.р. (Ю.ПЕРЕРВА, О.ЛІСОВСЬКА).

4. Про ознайомлення з Інструкцією ведення класних журналів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.(Ю.ПЕРЕРВА).

5. Про особливості вивчення предметів у 2021-2022 н.р. та оцінювання навчальних досягнень учнів; про навчально-методичне забезпечення (навчальний план, програми, підручники). (Ю.ПЕРЕРВА).

6. Про затвердження календарно-тематичних планів вчителів, що викладають предмети суспільно-гуманітарного циклу. (Ю.ПЕРЕРВА, О.ЛІСОВСЬКА).

7. Про підготовку матеріалів до проведення 1-го уроку у 2021-2022 н.р. (Вчителі МО).

Слухали:

1. О.ЛІСОВСЬКУ про аналіз навчально – виховної роботи за 2020 – 2021 н.р.

Ухвалили:

1.1 Роботу ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу за 2020-2021 н. р. вважати «позитивною».

Слухали:

2. О.ЛІСОВСЬКУ, яка ознайомила з методичними рекомендаціями щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів суспільно – гуманітарного циклу та організації освітнього процесу у 2021 – 2022 навчальному році. .

Ухвалили:

2.1. Надрукувати кожному вчителю.

Слухали:

3.Ю.ПЕРЕРВУ та О.ЛІСОВСЬКУ щодо коригування та затвердження плану роботи МО на 2021 – 2022 н.р.

Ухвалили:

3.1. Затвердити план роботи МО.

Слухали:

4.Ю.ПЕРЕРВУ, який ознайомив присутніх з Інструкцією ведення класних журналів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Ухвалили:

4.1. Вести журнал відповідно до інструкції.

Слухали:

5.Ю.ПЕРЕРВУ щодо особливості вивчення предметів у 2021- 2022 н.р. та оцінювання навчальних досягнень учнів; про навчально-методичне забезпечення (навчальний план, програми, підручники.

Ухвалили:

5.1. Здійснювати навчальний процес відповідно нормативним документам.

5.2. Спрямувати діяльність МО на підготовку та участь учнів 9 класу у ДПА та 11 класу у ЗНО.

Слухали:

6. Ю.ПЕРЕРВУ та О.ЛІСОВСЬКУ щодо затвердження календарно-тематичних планів вчителів, що викладають предмети суспільно-гуманітарного циклу.

Ухвалили:

6.1. . Погодити календарно-тематичне планування навчального матеріалу із внесеними уточненнями і змінами.

Слухали:

7.Виступи вчителів щодо проведення 1 – го уроку у 2021 – 2022 навчальному році.

Ухвалили:

7.1. Провести 1 урок.

Кiлькiсть переглядiв: 2321

Коментарi