Методична проблема методичного обєднання вчителів початкових класів: «Формування ключових компетентностей учнів початкових класів шляхом розвитку творчих здібностей на уроках та позаурочній діяльності»

/Files/images/Хмельнюк.jpg

План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2018-2019 навчальний рік

ЗАСІДАННЯ

МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ № 1

Засідання 1 (_______________________)

Тема. Організаціянавчально-виховногопроцесу в початковійланці освіти.

Форма проведення: круглий стіл.

№п/п

Тема

Відповідальний

Приміт

ка

1.

Про підсумки організації та проведення методичної роботи методичного об’єднання за 2017/2018 навчальний рік, її вплив на підвищення фахового росту педагогічних працівників та обговорення плану роботи ШМО на поточний навчальний рік

2.

Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів для роботи в 1 класі НУШ та 2-4 класах початкової ланки освіти.

3.

Актуальний діалог. Секрети успішної адаптації до навчання дітей.

4.

Опрацювання методичних рекомендацій по оформленню журналів початкових класів.

5.

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу

6.

Збереження здоров’я дітей – найважливіший аспект діяльності закладу освіти

7.

Про наступність роботи ДНЗ і ЗЗСО

8.

Готовність кабінетів початкової ланки освіти до роботи в новому навчальному році. Про організацію освітнього простору для школярів початкових класів

9.

Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у навчально-виховному процесі. До 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського

ЗАСІДАННЯ

МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ № 2

Засідання 2 ( __________________)

Тема. Формування громадянської компетентності молодших школярів

Форма проведення: аукціон методичних ідей

п/п

Тема

Відповідальний

Примітка

1.

Основи формування національної самосвідомості молодших школярів.

2.

Використання засобів етнопедагогіки на уроках у початковій школі.

3.

Створення методичного кейсу для вчителя«1000+1 ідея організації національно-патріотичного виховання молодших школярів».

4.

Актуальний інструктаж «Уроки мужності: виховуємо патріотів».

5.

Підвищення рівня оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями та залучення педагогів до впровадження онлайн сервісів в практичну діяльність. Висвітлення досвіду роботи педагогів через власні сайти, блоги.

6.

Створення ситуації успіху у освітньому процесі.

7.

Формування читацької компетентності здобувачів освіти молодших класів

8.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови

ЗАСІДАННЯ

МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ № 3

Засідання 3 (____________________)

Тема. Технологія вихованняуспішноїособистості.

Форма проведення: психолого-педагогічний семінар.

п/п

Тема

Відповідальний

Примітка

1.

Сучасні технології виховання успішної особистості в освітньому процесі

2.

Впровадження інноваційних технологій в початковій ланці в системі креативної освіти

3.

Використання дидактичних ігор на уроках в 1 класі з метою забезпечення наступності між дошкіллям та початковою ланкою освіти.

4.

Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності формування в дітей міцних знань, освітніх компетентностей

5.

Особистісно-орієнтоване навчання (Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»)

6.

Формування культури здоров’я молодших школярів шляхом впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій.

7.

Особистісний розвиток молодшого школяра. Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.

ЗАСІДАННЯ

МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ № 4

Засідання 4 (____________________)

Тема. Результативний урок: завдання, методи, прийоми, форми роботи

Форма проведення: психолого - педагогічний семінар.

№п/п

Тема

Відповідальний

Примітка

1.

Урок як форма організації навчання. Історична довідка.

2.

Ділова гра «Професійно проведений урок – шлях до якості знань школярів».

3.

Актуальний інструктаж. Особливості інтегрованого уроку.

4.

Розробка методичних рекомендацій «Психологічні поради. Як зробити урок ефективним».

5.

Практикум «Види мовного розбору на уроках української мови».

6.

Застосування інноваційних освітніх технологій в початковій школі. Технологія проведення ранкових зустрічей.

7.

Критерії оцінювання навчальних досягнень. Мотиваційна шкала безбального оцінювання навчальних досягнень.

8.

Про підготовку й проведення державної підсумкової атестації в 4 класі

ЗАСІДАННЯ

МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ № 5

Засідання 5 (_______________)

Тема. Про підсумки роботи ШМО вчителів початкових класів за 2018/2019 навч. рік.

Форма проведення: ділова гра.

п/п

Тема

Відповідальний

Примітка

1.

Про підсумки організації та проведення методичної роботи методичного об’єднання за 2018/2019 навчальний рік, її вплив на підвищення фахового росту педагогічних працівників.

2.

Про виконання практичної частини навчальних програм і удосконалення методики повторення програмного матеріалу.

3.

Аналіз стану відвідування і взаємо відвідування уроків.

4.

Аналіз результатів державної підсумкової атестації.

6.

Здоров’язбережувальні технології навчання в комп’ютерно орієнтованому середовищі.

7.

Про складання плану роботи ШМО на 2019/2020 навчальний рік.

8.

Про підготовку до 1 уроку 2019/2020 навчального року.

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:

1) опрацювати Концепцію «Нова українська школа», затверджену Кабінетом Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988;

2) ознайомитися з наказом МОН України від 13.07.2017 р. № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня»;

3) ознайомитися з проектом Державного стандарту початкової загальної освіти № б/н від 26.07.2017 р.

4) переглянути сюжет ТРК «Київ» про провадження Нової української школи;

5) опрацювати Лист МОН України від 07.06.2017 р. № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 н.р. та навчальні плани ЗНЗ»;

6) ознайомитися з Інформаційним повідомленням від 14.03.2017р. № б/н «Перелік навчальних програм, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у ЗНЗ І ступеня у 2017-2018 н.р.»;

7) взяти до уваги наказ МОН України № 948 від 05.08.2016 р. «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів ЗНЗ»;

8) опрацювати «Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи», затверджені рішенням Колегії МОН України від 04.08.2016 р. та оприлюднені на сайті МОН 11.08.2016 р.;

9) опрацювати Лист МОН України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 «Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у ЗНЗ І ступеня у 2017-2018 н.р.»;

10) ознайомитися з наказом МОН України від 19.08.2016 р. № 1009 «Про внесення змін до наказу МОН України від 21.08.2013 р. № 1222»;

11) опрацювати додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 р. № 1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів»;

12) опрацювати Лист МОН України від 06.09.2016 р. № 1/9-464 «Щодо надання деяких роз'яснень з організації навчально-виховного процесу в початковій школі»;

13) ознайомитися з Листом МОН України від 15.09.2015 р. «Щодо дистанційної форми навчання в ЗНЗ»;

14) опрацювати Лист МОН України № 1/9-413 від 27.07.2017р. «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 н. р.»;

15) опрацювати Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджену наказом МОН України № 641 від 16.06.2015 р.;

16) опрацювати додаток до наказу МОН України № 641 від 16.06.2015 р. «Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у ЗНЗ»;

17) ознайомитися з Указом Президента України від 14.10.2014 р. № 806 «Про День захисника України»;

18) ознайомитися з Указом Президента України від 13.11.2014 р. № 871 «Про День Соборності України»;

19) ознайомитися з Указом Президента України від 13.10.2014 р. № 872 «Про День Гідності та Свободи»;

20) опрацювати лист МОН України від 13.08.2014 р. № 1/9 – 412 «Про проведення Уроків мужності»;

21) опрацювати лист МОН від 23.04.2015 р. № 1/9 – 188 «Щодо відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Європі»;

22) опрацювати наказ МОН України від 27.04.2015 р. № 472/26917 «Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1 – 4 класів ЗНЗ»;

23) ознайомитися з інструктивно-методичним листом МОН України від 14.02.2015р. № 1/9-71 «Роз'яснення щодо порядку приймання дітей до 1 класу ЗНЗ»;

24) опрацювати літературу з питань самоосвіти вчителя А.Я.Айзенберга, Г.І.Вергелеса, І.Р.Калмикова, А.А.Колесникова, Л.М.Мітіна, С.Лебедєва, Т.М.Левашової, М.М.Лобанова, Л.М.Логутенко, В.Д.Луганського, Б.І.Любімова;

25) коригування індивідуальної педагогічної проблеми, над якою вчителі будуть працювати протягом навчального року;

26) спланувати навчально-виховну роботу 1-4 класів на рік;

27) спланувати роботу щодо реалізації шкільної програми "Ключі до успіху";

28) організувати участь учнів 1-4 класів у шкільному марафоні "Інтелект. Талант. Духовність";

29) підготовка, презентація та розповсюдження продуктів педагогічної діяльності членами ШМО.

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 245

Коментарi