Виховна ціль - це бажані зміни емоційного відношення, мотивів, ціннісних орієнтирів особистості в певній сфері педагогічної співпраці

Основні напрямки виховної роботи

Громадянсько-патріотичне виховання

Родинно-сімейне виховання

Духовно-моральне виховання

Трудове виховання

Художньо-естетичне виховання

Екологічне виховання

Фізичне виховання, формування навичок здорового способу життя

Джерела організованого виховного впливу

Сім'я

Педагогічний колектив

Учнівський колектив

Громадськість

Форми виховання

1. Організація життя учнівського колективу

 • · система самообслуговування і самоврядування,
 • · система ролей (доручень),
 • · система норм, правил поведінки, традицій,
 • · система відповідальності та стимулювання,
 • · система відносин,
 • · система дозвілля
2. Колективна творча діяльність

· пізнавальна діяльність,

· трудова діяльність,

· суспільно-корисна діяльність,

· громадська діяльність,

· художньо-естетична діяльність,

· спортивно-туристична діяльність,

· ігрова діяльність

Методи виховання

Формування свідомості, переконання особистості (роз’яснення, бесіда, лекція, диспут)

Самоосвіта і самовиховання (самоаналіз, самооцінка, саморозвиток)

Стимулювання поведінки і діяльності (змагання, заохочення, осудження, особистий приклад)

Принципи виховання
 • Ø національної спрямованості,
 • Ø культуровідповідності,
 • Ø цілісності,
 • Ø акмеологічності,
 • Ø суб’єкт-об'єктивної взаємодії,
 • Ø адекватності виховання до
 • психологічних умов розвитку особистості,
 • Ø особистісної орієнтації,
 • Ø превентивності,
 • Ø технологізації

Загальні цілі і завдання виховання

Пізнавальна ціль - це запроектовані педагогічні зміни в знаннях, ідеалах чи світогляді особистості.

Розвиваюча ціль - це конкретні зміни у вміннях, навичках, індивідуальних особистих якостях, які можуть проявитись в організованій справі, поведінці, у взаємовідношеннях з людьми.

Кiлькiсть переглядiв: 202

Коментарi