Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні загальноучнівської конференції
Протокол № 1 від 04.09.2019 року

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1. Правила поведінки здобувачів освіти базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України, органів місцевого самоврядування, Статуті закладу освіти.

2. Здобувач освіти приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце та все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.

3. Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.

4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти зі школи та її території в урочний час.

6. У разі пропуску занять здобувач освіти зобов'язаний пред'явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов'язаний представити довідку з медичної установи.

7. Здобувач освіти повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші - молодшим.

8. Поза школою діти поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім'я школи.

9. Здобувачі освіти бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.

10. До школярів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки дітей, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

11. Здобувачам освіти, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на поверсі школи, черговому вчителю, класному керівнику або шкільній адміністрації.

12. Булінг є неприпустимою формою поведінки здобувачів освіти у школі та за її межами.

13. Не дозволяється жувати гумку, школярі можуть користуватися на уроках гаджетами лише для навчання.

14. Здобувач освіти зобов'язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

15. На першу вимогу вчителя здобувач освіти зобов’язаний давати щоденник.

16. Здобувач освіти повинен щодня вести записи домашніх завдань у щоденнику.

17. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

1. Школярі входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2. Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять.

3. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку.

4. Заняття у школі проводяться за кабінетною системою. За кожним школярем у кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен здобувач освіти відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.

5. Якщо під час занять дитині необхідно вийти з класу, то вона повинна попросити дозволу у вчителя.

6. Школяр на уроці зобов'язаний виконувати всі вимоги вчителя.

7. Під час відповіді на запитання вчителя здобувач освіти повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.

8. Якщо школяр хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

9. На уроці здобувач освіти має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

10. На уроки фізичної культури діти приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Школярі, звільнені від занять фізкультурою, обов'язково присутні в залі.

11. Коли вчитель оголосить про закінчення заняття, діти мають право покинути клас.

12. Здобувач освіти має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.

13. Школярі зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

ІІІ. ПОВЕДІНКА ШКОЛЯРІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

1. Під час перерви здобувач освіти зобов'язаний:

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- вийти з класу, якщо попросить вчитель;

- діти на перервах знаходяться на своєму поверсі;

- підкорятися вимогам чергового вчителя по поверху;

- при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи школярі вітаються і звільняють дорогу;

- здобувачам освіти забороняється входити до учительської без дозволу;

- забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

2. Час перерви — особистий час кожного школяра. Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен заважати іншим.

3. Під час перерви діти можуть вільно пересуватися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня).

4. Під час перерв учням категорично забороняється залишати шкільну будівлю задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів.

5. Під час перерв забороняється бігати по школі, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.

6. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами, застосовувати фізичну силу.

7. У школі та на її території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.

8. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

9. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ІV. ПОВЕДІНКА У ЇДАЛЬНІ

1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.

2. Діти повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

3. Школярі приходять в їдальню після закінчення уроку, попередньо помивши руки з милом.

4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

5. Діти самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.

6. Школярі дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

7. Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.

V. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. У школу діти повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню у суспільних місцях. Стиль одягу - діловий, класичний. Для уроків фізичної культури обов’язкова спеціальна форма.

2. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

3. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого собе і суспільства.

4. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.

5. Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

6. На урочисті загальношкільні заходи школярі приходять в урочистому одязі.

7. На вечори, концерти здобувачі освіти вибирають одяг по рекомендації батьків та на свій розсуд.

VІ. ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ І ШКОЛІ

1. Черговий по класу школяр під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.

2. Черговий має право зробити зауваження іншим дітям щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.

3. Черговий клас по школі має приступити до чергування за 20 хв. до початку занять. Чергування по школі триває один навчальний тиждень протягом робочого дня.

4. Чергові школярі допомагають черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком по школі, за виконанням всіма здобувачами освіти цих правил.

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Здобувачі освіти не мають права під час знаходження на території закладу і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров'я самого себе та оточуючих.

2. За порушення цих Правил та Статуту закладу освіти здобувачі освіти притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

- усне зауваження;

- запис зауваження в щоденник;

- виклик школяра самого або з батьками на засідання Ради профілактики;

- відшкодування завданої дитиною матеріальної шкоди його батьками.

3. Ці Правила розповсюджуються на всіх здобувачів освіти закладу і є обов’язковими для виконання на всій території школи, а також під час усіх заходів, що проводяться школою.

Кiлькiсть переглядiв: 126

Коментарi