• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

Система виховної роботи закладу заснована на ідеї педагогіки життєтворчості, сприяє становленню і розвитку особистості школяра, створенню ситуації успіху та самореалізації дитини. У закладі створено громадсько-освітній простір виховання підлітків: виховання в атмосфері добра і творчості, взаємодопомоги і взаємоповаги, що дає суспільству модель ціннісних відносин.

ПРІОРИТЕТНИМ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ ЗАКЛАДУ Є:

§ реалізація особистісно-орієнтованого підходу в освітньому процесі;

§ збереження морального, психічного та фізичного здоров'я підростаючого покоління;

§ виховання патріотизму, громадських якостей особистості;

§ забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

МЕТА ВИХОВАННЯ:

§ створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей;

§ формування морально-духовної, життєво-компетентної особистості, успішно самореалізованої у соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

§ виховання патріотизму, усвідомлення належності особистості до свого народу, нації, України;

§ розвиток творчих обдарувань здобувачів освіти, задоволення їхніх інтересів та можливостей, усвідомлення цінностей духовного зростання;

§ розвиток навичок соціальної компетентності, активізація особистісного потенціалу для самореалізації та самоствердження в різноманітних сферах людської життєдіяльності;

§ формування екологічної культури особистості;

§ популяризація здорового способу життя, запобігання виникненню шкідливих звичок;

§ профілактика правопорушень;

§ вивчення правил дорожнього руху та протипожежної безпеки.

Основою виховного процесу у закладі є людина як найвища цінність.

Виховна система закладу - це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання.

У ШКОЛІ ВІДБУВАЄТЬСЯ МОРАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ, ФОРМУВАННЯ В НЬОГО ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

ЗМІСТ ВИХОВАННЯ:

§ ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

§ ціннісне ставлення особистості до людей;

§ ціннісне ставлення особистості до себе;

§ ціннісне ставлення особистості до природи;

§ ціннісне ставлення особистості до мистецтва;

§ ціннісне ставлення особистості до праці.

ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СПРЯМОВАНО ЗА ПРИНЦИПАМИ:

§ системності;

§ національної спрямованості;

§ гуманізації та демократизації;

§ творчої діяльності;

§ самостійності і самореалізації;

§ врахування інтересів, запитів різних категорій здобувачів освіти.

ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ:

§ освітньої діяльності;

§ позаурочної та позакласної діяльності;

§ позашкільної освіти;

§ роботи органів учнівського врядування;

§ взаємодії з батьками, державними установами.

ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СПРЯМОВАНО НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ:

§ організацію виховного процесу в класному колективі та роботу з батьками на засадах педагогіки життєтворчості через проектні технології;

§ реалізацію у процесі роботи особистісно зорієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

§ оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

§ створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуації успіху), його психолого-педагогічний супровід;

§ співпрацю із органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими об'єднаннями;

§ забезпечення здобуття школярами ключових компетентностей, необхідних для самостійного життя, виконання професійних та соціальних функцій.

Патріотичне виховання

Правове виховання

Кiлькiсть переглядiв: 1088

Коментарi