РАДА ПАРЛАМЕНТУ

КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ПОРЯДКУ
НАВЧАЛЬНА КОМІСІЯ
КОМІСІЯ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
БЮРО ДОБРИХ СПРАВ

Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості неможливе без широкого залучення здобувачів освіти до управління шкільними справами через діяльність в органах учнівського самоврядування.

Із метою об'єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів для добрих і корисних справ та для того, щоб зробити шкільне життя змістовнішим, ве­селішим, цікавішим в Івано-Благодатненському НВК організовано Учнівський парламент, до якого вхо­дять школярі та педагогічний колектив.

Головним завданням Учнівського парламенту є формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної са­мосвідомості.

Учнівське самоврядування в школі є педагогічно доцільним способом організації дитячого колекти­ву, що забезпечує комплексний виховний вплив на школярів шляхом їх залучення до усвідомленої і система­тичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи. Діяльність учнівського парламенту скеровується на підвищення якості навчання, зміцнення свідомої дисципліни, реалізацію вимог режиму роботи закладу освіти, організацію позакласної виховної роботи, на розвиток ініціативи та твор­чої самодіяльності, реалізацію прав дітей та їх обов'язків.

Головним принципом у проектуванні даної ор­ганізації стала активність самих здобувачів освіти через надання їм можливостей вибору шляхів моральної і мов­леннєвої поведінки, створення таких умов, в яких особистість має можливість самостійно розміркову­вати про найрізноманітніші життєві проблеми та розв'язувати їх, організацію процесу самопізнання та самореалізації особистості, розвиток навичок са­модіяльності. Важливий принцип учнівського самоврядування — «Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо».

Цінність організації учнівського самоврядування в закладі освіти полягає в тому, що здобувачі освіти глибоко і всебічно проникають у сутність своїх прав та обов'язків. Діяльність дітей -- творча. Творчість передбачає створення нового, оригінального. Важливо, щоб ди­тина відкрила сама, а не взяла готове — тільки так розвиваються творчі здібності.

Структура органів самоврядування динамічна, варіантна. Організовуються різні види діяльності дітей, колективні органи і відповідальні особи із чис­ла школярів. Створено відділи, служби з огляду на традиції, особливості, потреби закладу освіти, інтереси і за­пити школярів.

Завдання вдосконалення педагогічної допомоги учнівському самоврядуванню:

 • кваліфікована, тактовна допомога учнівському самоврядуванню (закріпити за кожним гуртком учителя-консультанта);
 • цілеспрямоване навчання учнів складної справи організації життя учнівського колективу;
 • підвищення довіри педагогів до погляду і рішень учнівського колективу, його органів самоврядування.

Шляхи вдосконалення самоврядування:

 • Надання здобувачам освіти більшої самостійності в організації колективної діяльності;
 • Активне залучення школярів до всіх сфер життя учнівського колективу;
 • Поєднання самодіяльності дітей із керуванням дорослих;
 • Збагачення життєвої мети і внутрішнього духовного світу кожного члена колективу через привабливість соціально-колективних ініціатив;
 • Надання школярам реальних прав та обов'язків;
 • Повага педагогів до самостійних думок і рішень учнівського самоврядування, його органів;
 • Відкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності. Реалізація в перспективі принципу: жодного підлеглого - всі відповідальні;
 • Кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському колективу;
 • Розширення меж гласності учнівського самоврядування, відкритий характер роботи всіх органів самоврядування.

Функції самоврядування в школі

 • забезпечення порядку в школі, організація чергування в школі, класах;
 • організація дозвілля;
 • проведення загальношкільних колективних творчих справ;
 • організація самоврядування в класах, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог;
 • організація благоустрою території школи, двору;
 • підготовка та проведення конкурсів, творчих справ, змагань;
 • заслуховування звітів органів учнівського самоврядування;
 • проведення соціологічних досліджень з проблем життєдіяльності учнівських колективів;
 • участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік;
 • участь у проведенні педагогічних рад, на яких розглядають питання життєдіяльності учнівських колективів.

Конкурс екологічних агітбригад

Кiлькiсть переглядiв: 342

Коментарi